Social Acting

ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το ακρωνύμιο SOCIACT είναι η συντομομορφή του τίτλου Social Acting. Αφορά σε ένα πολυμερές σχέδιο εργασίας που εκπόνησαν 6 εταίροι από 5 χώρες της ΕΕ, ήτοι Ελλάδα, Πορτογαλία, Δανία, Πολωνία και Ρουμανία. Η κεντρική ιδέα είναι η προετοιμασία, υλοποίηση και αποτίμηση 5 επισκέψεων μελέτης στις αντίστοιχες τοπικές κοινότητες των εταίρων, προκειμένου να αναδειχθούν καλές πρακτικές στον χώρο του λεγόμενου κοινωνικού θεάτρου, δηλαδή της αξιοποίησης της δραματικής τέχνης για κοινωνικούς σκοπούς και προς όφελος αδύναμων ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Στοχεύει επίσης στην βελτίωση του επαγγέλματος του ηθοποιού και στην ενθάρρυνση και δραστηριοποίηση της συμμετοχής του σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στο τομέα της αλληλέγγυας οικονομίας. Στις επισκέψεις μελέτης θα συμμετάσχουν 62 άτομα του θεατρικού χώρου που είναι έμπειρα ή ευαισθητοποιημένα στην κοινωνική προσφορά προς άτομα ή ομάδες που βρίσκονται στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού όπως υπερήλικες, κωφοί, τυφλοί, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες συμπεριφοράς, νοσηλευόμενοι, άρρωστοι, κ.ά.). Οι επισκέψεις μελέτης θα οργανωθούν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς από τις κοινότητες των εταίρων, που προέρχονται από τον ευρύτερο θεατρικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο.

    Οι μέθοδοι εργασίας που θα εφαρμοστούν δανείζονται στοιχεία της κοινωνικο – πολιτισμικής θεωρίας της μάθησης, που δίνει έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις, στα φυσικά αντικείμενα και στους πολιτισμούς. Η οικοδόμηση των γνώσεων θα λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα, διαμέσου παραλληλισμών γνώσης-εργαλείων αλλά και διαμέσου συζητήσεων και της από κοινού υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

    Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι η χαρτογράφηση των τρόπων προσέγγισης των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων μέσω των εργαλείων που προσφέρει η δραματική τέχνη, η απόκτηση νέων διδακτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων των συμμετεχόντων στις επισκέψεις μελέτης, η διεύρυνση των πεδίων επαγγελματικής ή εθελοντικής δραστηριοποίησης των ηθοποιών και η δημιουργία νέων ή βελτιωμένων κοινωνικών υπηρεσιών των εταίρων και των συνεργαζόμενων φορέων .

    Τα περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των επισκέψεων μελέτης μαζί με ποικίλο υλικό τεκμηρίωσης των συμπληρωματικών δράσεων του σχεδίου θα καταγραφούν σε μία έκθεση δραστηριοτήτων. Το εν λόγω προϊόν θα αποτελέσει το κύριο προωθητικό υλικό του σχεδίου στις προβλεπόμενες δράσεις διασποράς, αξιοποίησης και πολλαπλασιασμού των επιτευγμάτων. Οι εταίροι προτίθενται να συνεχίσουν την συνεργασία τους μετά την συμβατική λήξη του σχεδίου, δημιουργώντας ένα ενεργό δίκτυο κοινωνικού θεάτρου που θα προωθεί δράσεις κινητικότητας και εφαρμογής των προσδιορισμένων καλών πρακτικών και να προβούν σε ενέργειες περαιτέρω διεύρυνσής του.

Συνεργάτες

Έκθεση δραστηριότητας και βέλτιστων πρακτικών
22-25/11/2021
Καλαμάτα, Ελλάδα
Συνάντηση Αξιολόγησης

Στην τελευταία συνάντηση του σχεδίου παρευρέθηκαν όλοι οι τοπικοί συντονιστές των εταίρων και συζήτησαν τα αποτελέσματα των δράσεων αλλά και τις δυνατότητες συνέχισής του. Με την ευκαιρία της συνάντησης επισκέφτηκαν το Μέγαρο Χορού και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας και συζήτησαν με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου κ. Γιάννη Μαργαρίτη. Ξεναγήθηκαν επίσης στην συγκλονιστική έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Όνειρα σε μαύρο φόντο» του εικαστικού κ. Δημήτρη Ηλιόπουλου από τον εν λόγω καλλιτέχνη στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης Καλαμάτας.

27/09/2021
Καλαμάτα, Ελλάδα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε τοπικούς φορείς

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διασποράς του σχεδίου και με αφορμή την εκδήλωση που οργάνωσαν  η Ομάδα ''Πάμε μια Βόλτα'' και η Κοινσεπ ''Έθος Πελοποννήσου" για ένα άλλο μοντέλο τουρισμού μετά την πανδημία, παρουσιάσαμε ως προσκεκλημένοι φορείς τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του σχεδίου SOCIAL ACTING σε πολλούς φορείς της πόλης μεταξύ των οποίων το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, η Dive Way, o Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, η Art Farm, οι διοργανωτές και ποικίλοι άλλοι προσκεκλημένοι.

29/08-01/09/2021
Γκολένιοφ, Πολωνία
Πέμπτη Μαθησιακή Δραστηριότητα

Το Teatr Brama υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία την πέμπτη Μαθησιακή Δραστηριότητα του σχεδίου και έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους παρευρισκόμενους εταίρους να ξεναγηθούν στις καινούργιες εγκαταστάσεις του φορέα, να παρακολουθήσουν πολλές και ποικίλες παραστάσεις της 22ης Θεατρικής Συνάντησης Goleniów BRAMAT 2021 που ο εν λόγω εταίρος διοργανώνει κάθε χρόνο, να δουν και ανταλλάξουν απόψεις και καλές πρακτικές με κοινωνικούς λειτουργούς, καλλιτέχνες και εθελοντές από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και να βιώσουν την φιλοξενία των κατοίκων της πόλης. Οι συμμετέχοντες συνάντησαν επίσης τον αντιδήμαρχο κ. Tomasz Banach και συζήτησαν μαζί του διάφορα κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.

22-25/07/2021
Χόλστεμπρο, Δανία
Τέταρτη Μαθησιακή Δραστηριότητα

Με απόλυτη προσήλωση στο συμφωνημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του σχεδίου και μέσα σε ένα ασθενές περιβάλλον κινητικότητας λόγω της πανδημίας, ο εταίρος του σχεδίου Nordisk Teaterlaboratorium-Odin Teatret υλοποίησε με δημιουργικότητα, προσοχή και αφοσίωση την τέταρτη κατά σειρά Μαθησιακή Δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες, απεσταλμένοι των υπολοίπων εταίρων, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και στο αρχείο του διεθνώς αναγνωρισμένου θεατρικού εργαστηρίου, αντάλλαξαν απόψεις για την μεθοδολογία και τους τρόπους κοινωνικής και καλλιτεχνικής παρέμβασής του στην τοπική κοινότητα και στον κόσμο και παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις του Festuge (Festive week of Holstebro 2021) στο οποίο ενεπλάκησαν καλλιτέχνες του εργαστηρίου και φιλοξενούμενοι πρόσφυγες.

15-18/07/2021
Λισαβόνα, Πορτογαλία
Τρίτη Μαθησιακή Δραστηριότητα

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τρίτη Μαθησιακή Δραστηριότητα του σχεδίου, που οργανώθηκε από τον εταίρο Act-School of Actors. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, συνεργάτες και μέλη του προσωπικού των υπολοίπων εταίρων, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να μελετήσουν τοπικές πρωτοβουλίες που επιδιώκουν την καλλιτεχνική καινοτομία, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την κοινωνική διάσταση της τέχνης και την αλληλέγγυα καλλιτεχνική επιχειρηματικότητα.

24-27/06/2021
Αθήνα, Ελλάδα
Δεύτερη Μαθησιακή Δραστηριότητα
H Δραματική Σχολή και ο Θίασος Μοντέρνοι Καιροί, εταίρος του σχεδίου, ανέλαβε την οργάνωση και πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία στον νέο του χώρο την δεύτερη μαθησιακή δραστηριότητα. Τα μέλη του θιάσου μαζί με τους φοιτητές της σχολής προετοίμασαν και παρουσίασαν στους φιλοξενούμενους εκπροσώπους των άλλων εταίρων και σε περιορισμένο κοινό λόγω της πανδημίας ενδιαφέρουσες παραστάσεις και θεατρικές προσεγγίσεις που προάγουν την θεατρική εκπαίδευση, την παιδεία, την κοινωνική συνοχή και την ιδιότητα του πολίτη.
03/2021
Δράσεις- Προϊόντα

Οι εταίροι, σε μια προσπάθεια διατήρησης και διεύρυνσης της μεταξύ τους συνεργασίας, συμφώνησαν να προβούν στην ηχογράφηση ενός παραμυθιού («η ματαιόδοξη ποντικίνα») σε διάφορες γλωσσικές εκδοχές.

Ελληνικά - Eleni Christidou, Evie Giannakopoulou, George Tsapogas (PRAMATA & THAMATA S.C.E.)

Αγγλικά - Jenny Crissey (TEATR BRAMA)

Ιταλικά - Cristina Baldari (TEATR BRAMA)

Ισπανικά - Ares Cainzos Manuel (TEATR BRAMA)

Πολωνικά - Noemi Wrzos (TEATR BRAMA)

Τσέχικα - Markéta Nováková (TEATR BRAMA)

Πορτογαλικά - Soraia Gonçalves (ACT SCHOOL )

Δανικά- Karoline Leonora Seidelin Banke (NORDISK TEATERLABORATORIUM - ODIN TEATRET)

Ρουμανικά - Σκηνοθεσία: Larisa Popa and Alexandra Negoiţê (φοιτητές στο τμήμα σκηνοθεσίας), φωνές: Viorel Cojanu, Silvana Negrouţiu, Vlad Niţê, Câtâlin Vâlcu (ηθοποιοί), επιμέλεια ήχου: Radu Apostol (REPLIKA CULTURAL ASSOCIATION)

12/02/2021
Online
Έκτακτη Τηλεδιάσκεψη

Βάσει των πρωτόγνωρων συνθηκών (πανδημία Κορονοϊού), στις 12/02/2021 πραγματοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς του σχεδίου για τον επαναπροσδιορισμό του Πλάνου Δραστηριοτήτων και τον τρόπο διεξαγωγής του.

07/09/2020
Online
Επιπτώσεις Covid-19 στους Κοινωνικούς Εταίρους
9-12/03/2020
Βουκουρέστι Ρουμανίας
Πρώτη Μαθησιακή Δραστηριότητα

Η Replika, ο εταίρος που μας φιλοξένησε, ξεπέρασε τις προσδοκίες και έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά. Μας παρουσίασαν  ήδη πραγματοποιημένα αλλά και σχέδια μελλοντικών προγραμμάτων κοινωνικής δέσμευσης, τις προσεγγίσεις και την μεθοδολογία τους.

Επιπλέον, τροποποίησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παρουσιάσεις τους και τις προγραμματισμένες δραστηριότητές τους προκειμένου να προσαρμοστούν στους περιορισμούς της ανωτέρας βίας (πανδημία Κορωνοϊού)

02/2020
SWOT Analysis
5-8/12/2019
Καλαμάτα
Kick-Off Meeting

5-8 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Καλαμάτα το kick-off meeting