Ως Πότε Τέλος Πάντων, Θα Λέγωμεν “Ως Πότε”

Θεατρικό Πανόραμα βασισμένο σε κείμενα του Γεώργιου Σουρή.

ΕΠΑΙΞΑΝ:
Αλέκος Κολλιόπουλος,
Νάντια Μανούσου και
η μικρή Μαρίνα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
Αλέκος Κολλιόπουλος,
Γεωργία Μουρδουκούτα

ΜΟΥΣΙΚΗ:
Αλέκος Κολλιόπουλος