Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, σκηνοθεσία, παρουσίαση και προώθηση εκδηλώσεων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Τσαπόγας (6944325984)