Carta 20

citizenship_en

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

logo44

Το σχέδιο Carta20 οργανώθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων από τη Διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και επιδιώκει να αυξήσει την προβολή του και την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Οι εμπλεκόμενες χώρες-εταίροι είναι η Δανία, η Εσθονία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών –ιδίως των νέων– σχετικά με το περιεχόμενο, τη σημασία και την εξέλιξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν σε προπαρασκευαστικές δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο, σε προωθητικές δράσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε μια σειρά από δημόσιες εκδηλώσεις . Θα δημιουργηθούν τοπικές ομάδες εργασίας σε όλες τις χώρες-εταίρους. Σ αυτές, οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν τους έξι τίτλους του Χάρτη, δηλαδή Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των Πολιτών και Δικαιοσύνη, προκειμένου να παραχθεί ένας αριθμός εκπαιδευτικού υλικού, όπως δοκίμια, μαρτυρίες, παρουσιάσεις, αρχεία πολυμέσων, καθώς και μια παράσταση για την ιστορική πορεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Χάρτη της ΕΕ, βασισμένη στην τεχνική του θέατρο-ντοκουμέντο. Το υλικό θα δημοσιευτεί σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, ενώ η παράσταση θα καταγραφεί και θα υποτιτλιστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά και η μαγνητοσκοπημένη παράσταση θα είναι το υλικό διάδοσης το οποίο θα παρουσιαστεί στις τοπικές κοινότητες όλων των εταίρων του σχεδίου μέσα από δημόσιες διαδραστικές εκδηλώσεις. Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Πάνω από 300 άτομα θα συμμετάσχουν ενεργά στις προβλεπόμενες δραστηριότητες, ώστε να αποκτήσουν την σημαντική γνώση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τους, όπως καταγράφονται στον Χάρτη της ΕΕ. Επιπλέον, το σχέδιο Carta20 φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας υψηλής αίσθησης ιθαγένειας για τους συμμετέχοντες, να καλλιεργήσει τα συναισθήματα κατανόησης, ανοχής και αποδοχής της διαφορετικότητας και να αυξήσει τη κοινωνική συνείδηση, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται πιο ασφαλείς και έτοιμοι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, όπως αυτά αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη.

Συνεργάτες

23-26/6/2022
Συνάντηση Αξιολόγησης και Εκδήλωση Διασποράς

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση αξιολόγησης και εκδήλωση διασποράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου CARTA20, στον φιλόξενο χώρο του θεάτρου "Μοντέρνοι Καιροί", όπου και πραγματοποιήθηκε προβολή της βιντεοσκοπημένης ομότιτλης παράστασης.
Εκτός από τους εκπροσώπους των εταίρων του σχεδίου παραβρέθηκαν ως επίτιμοι καλεσμένοι οι:
Dr. Peter Szaffko - Debrecen Summer School, Ουγγαρία,
Ms. Elsa Valentim - Associação Cultural Teatro Dos Aloés, Πορτογαλία,
Ms. Mihaela Michailov - Centrul de Teatru Educational Replika, Ρουμανία,
Κος Κώστας Νταλιάνης και κα Εβίτα Παπασπύρου - "Μοντέρνοι Καιροί", Ελλάδα
Οι δράσεις διασποράς και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου συνεχίζονται.

09-13/12/2021
Συνάντηση των εταίρων και Εκδήλωση Παρουσίασης προϊόντων και αποτελεσμάτων

Οι εταίροι του σχεδίου και μέλη των ΤΟΕ συναντήθηκαν στην Καλαμάτα από 09-13 Δεκεμβρίου 2021 και παρουσίασαν το εκπαιδευτικό και δημιουργικό υλικό που παρήγαγαν σε τοπικό επίπεδο στους συμμετέχοντες φιλοξενούμενους. Στις 11 Δεκεμβρίου το βράδυ στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας η Κοιν.Σ.Επ. ‘πράματα και θάματα’ παρουσίασε σε ανοικτή για το κοινό εκδήλωση τους εταίρους του σχεδίου και την θεατρική παράσταση "Carta20".

Τοπικές ομάδες εργασίας (TOE)

Στο πλαίσιο του σχεδίου σχηματίστηκαν ΤΟΕ που παρήγαγαν εκπαιδευτικά υλικά και δημιουργικά προϊόντα με θέμα τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ή εμπνεόμενα από το περιεχόμενο του.

 

- Charta20 handbook.pdf 
- Διαδικτυακό παιγνίδι Carta20 στην πλατφόρμα Kahoot!
- Carta Testimonials
- Photo essay
- Quotes as engravings

06/02/2021
Online
Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ως τηλεδιάσκεψη στις 06/02/2021 λόγω Ανωτέρας Βίας (περιορισμοί κινητικότητας / πανδημία Covid-19).

Οι εταίροι έλαβαν πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές του έργου, αντάλλαξαν ιδέες και έθεσαν το πρόγραμμα εργασίας του έργου. Ωστόσο, συμφώνησαν να προετοιμαστούν για τυχόν αλλαγές που μπορεί να χρειαστούν λόγω περιορισμών κινητικότητας κατά της πανδημίας Covid-19.