Οργάνωση εκδηλώσεων

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, σκηνοθεσία, παρουσίαση και προώθηση εκδηλώσεων

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Τσαπόγας (6944325984)

Ευρωπαϊκές συνεργασίες
chevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram