Ποιοι είμαστε

Η Κοιν.Σ.Επ. «Πράματα & Θάματα», με έδρα την Καλαμάτα, δραστηριοποιείται στον κάθε είδους δημιουργικό χώρο με βάση την ψυχαγωγία, την ενημέρωση και την ενεργοποίηση του φιλότεχνου και όχι μόνο κοινού.

Μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία των μελών της, την συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς και με την υποστήριξη κρατικών θεσμών και οργανισμών μπορεί να προσφέρει στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη του πολιτισμού, της τέχνης και της εκπαίδευσης. Με γνώμονα τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, την οικολογία και την διατήρηση της παράδοσης και γενικότερα την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας, η Κοιν.Σ.Επ. «Πράματα & Θάματα» επιδιώκει την συνεργασία καλλιτεχνικών φορέων (ιδιωτικών, κρατικών), την διασύνδεση και την πλήρη αξιοποίηση του τοπικού καλλιτεχνικού δυναμικού (όλων των τεχνών), την διερεύνηση της τοπικής κληρονομιάς καθώς και την ενδυνάμωση της τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης.

Η φιλοσοφία της Κοιν.Σ.Επ. «Πράματα & Θάματα» βασίζεται στην συνεργασία, τη διασύνδεση και την πλήρη αξιοποίηση όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται γύρω από τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την διατήρηση της παράδοσης. Απευθύνεται -με ξεχωριστές και ειδικευμένες δραστηριότητες- σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως επιπέδου μόρφωσης (παιδιά, εφήβους, ενήλικες, άτομα τρίτης ηλικίας, ειδικά σχολεία κ.α.) και φιλοδοξεί να προωθήσει την εκπαίδευση μέσω του πολιτισμού και του πολιτισμού μέσω της εκπαίδευσης.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close